CONTACT WITH MY ANH

0221 379 1971 – 0912 869 269
khangiayhanoi@gmail.com

    ĐỊA CHỈ NHÀ MÁY SẢN XUẤT

    Khu công nghiệp Tân Quang – Thôn Bình Lương – Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên

    Tan Quang Industrial Park – Tan Quang Commune – Van Lam District – Hung Yen Province