Giá một số loại bột trên thế giới tăng.

Brussels (RISI) – Giá bột kraft gỗ mềm tẩy trắng phương bắc của FOEX tăng $3,51/tấn trong tuần này, trong khi giá của bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) tăng lần lượt Euro 1,96/tấn và Euro 5,02/tấn, do đồng Euro tăng so với đồng đô la Mỹ.

Đối với giấy thu hồi, chỉ số giá ONP/OMG giảm lần lượt Euro 0,12/tấn và Euro 0,19/tấn. Giá của giấy đồ họa tăng vào tuần này, ngoại trừ giấy A4 B - giấy photo, giảm Euro 5,45/tấn.

Đối với giấy làm bao bì, giá đều tăng, ngoại trừ kraftliner nâu.