Giá bột giấy tăng giảm không đều, giá giấy và bìa hầu hết tăng.

Giá tính theo đồng đô la Mỹ tăng $1,6/tấn và giá tính theo đồng euro tăng Euro 3,48/tấn do đồng euro giảm so với đồng đô la Mỹ. Ngược lại, giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) tính bằng đô la Mỹ giảm $0,60/tấn, trong khi đó giá tính bằng euro lại tăng Euro 1,66/tấn.

Đối với giấy thu hồi, giá OCC và ONP/OMG tăng lần lượt Euro 0,34/tấn và Euro 0,22/tấn.

Giá tất cả các loại giấy đồ họa tăng, ngoại trừ giá giấy bột hóa tráng phấn, giảm Euro 1,46/tấn.

Đối với giấy làm bao bì, giá đều tăng nhẹ, ngoại trừ giá testliner 2 giữ nguyên.